ព័ត៌មានឧស្សាហកម្ម

  • ជួយអតិថិជនប្ដូរតាមបំណង

    ជួយអតិថិជនប្ដូរតាមបំណង

    ផលិតផលដែលអតិថិជនកុម្មង់គឺប្រើសម្រាប់តុបតែងរង្គសាលធំ នាឡិកាដាក់ជញ្ជាំង និងការតុបតែងបង្កង ទំហំ និងពណ៌។ល។ត្រូវបានប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន យើងមានអ្នករចនាឯកទេសដែលអាចជួយរចនា និងប្ដូរផលិតផលតាមតម្រូវការក្នុង នេះ...
    អាន​បន្ថែម